Selecciona una llista de favorits

Política de Qualitat i Seguretat Alimentària

SERHS Distribució es considera una de les plataformes líders en el servei integral de productes per a la hoteleria, la restauració i les col·lectivitats ubicada a Catalunya. La nostra empresa està orientada al client com a centre de la nostra activitat, primant la seva satisfacció, qualitat de servei i rendibilitat.

La Divisió té l’objectiu de garantir la qualitat i la seguretat alimentaria en tota la cadena de subministrament. Per aquest motiu, manifesta els següents compromisos que formen part dels principis generals que regeixen l’activitat de SERHS Distribució en aquest àmbit:

  • Oferir als clients el màxim nivell d’informació (etiquetatge, fitxes tècniques, entre altres) de forma clara i transparent per facilitar la seva decisió de compra.
  • Recollir de forma ordenada les informacions, incidències i suggeriments dels clients per aportar solucions i millores en els processos de treball.

  • Vetllar per les adequades condicions de fabricació dels productes que comercialitza, homologant als proveïdors mitjançant auditories de seguretat alimentària, controls  i anàlisi amb mitjans acreditats.

  • Complir amb les normatives legals i reglamentaries vigents per part de l’empresa, així com de totes les persones que formen part del nostre equip humà, promovent el sentit de responsabilitat en l’actuació i compromís, així com els paràmetres definits en les normes de qualitat internacionals en les que la Divisió estigui certificada en cada moment.

  • Mantenir els màxims nivells de qualitat i seguretat del producte en tota la cadena de subministrament, monitoritzant i analitzant els processos claus de l’activitat.

  • Actuar amb criteris de sostenibilitat en les nostres accions, mostrant un alt nivell de sensibilitat i responsabilitat mediambiental.

  • Difondre la política de qualitat i seguretat alimentària dins l’organització mitjançant els suports de comunicació interna, així com a través de les accions formatives planificades

SERHS Distribució focalitza la seva missió en la millora continuada del sistema de gestió de qualitat i de l’activitat, així com en l’increment en el grau de satisfacció dels clients. Realitza una gestió acurada, compromesa i sostenible, amb un know-how propi, buscant la participació activa i el treball en equip. Entenent la creació de prosperitat i la generació de benestar per a totes les persones vinculades a SERHS com una manera pròpia de fer empresa i país.

Els valors de SERHS Distribució són la millora continua, la creació de valor, la innovació el respecte a les persones i el sentit de la responsabilitat.

La visió de SERHS Distribució és, com a empresa adscrita a SERHS, la de ser un referent en el nostre sector a nivell europeu com empresa catalana que actua sobre principis humans i amb criteris de qualitat, servei i eficàcia.