Selecciona una llista de favorits

Política de Privacitat web

Denominació social Identitat: SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA, S.L. (SERHS) Dir. Postal: Garbí nº 88-90, 08397, Pineda de Mar, BARCELONA. Tfn: 93 765 75 70 Email: web.serhsdistribucio@grupserhs.com
Domiciliació Fiscal Domicili: Costa Brava 1, 08389, Palafolls, BARCELONA. Tfn: 945 813 040
Finalitat Per què fem servir les dades?
La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a SERHS; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web www.serhsdistribucio.com, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials. SERHS recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:
  • a) Formularis de contacte del web o descàrrega de catàlegs: les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la seva petició. En el cas que ens ho autoritzi de manera expressa, també podem fer un ús comercial de les dades per tal de promocionar productes o serveis de SERHS o de les empreses del GRUP.
  • b) Dades de Clients: en relació a les dades de Clients de SERHS, aquestes seran tractades amb finalitats administratives i per tal de donar compliment a la relació contractual. Així mateix, i d’acord a l’interès legítim de SERHS, aquestes dades podran ser utilitzades per informar-lo, per qualsevol mitjà de productes o promocions de la Companyia. En cas que ens doni el seu consentiment a l’afecte, també podrem usar les dades personals per informar-lo de productes o serveis d’empreses del GRUP SERHS.

Quant de temps custodiem les seves dades?
Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminades passat un any des de l últim contacte. En cas de comprar algun producte, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, un cop conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals especialment totes les relacionades amb les garanties de béns de consum. En el supòsit que ens hagi donat el consentiment per tractar les dades amb finalitats comercials, aquestes seran tractades per SERHS o les empreses del GRUP fins la revocació del citat consentiment.
Legitimització Les dades personals dels clients seran tractades per al compliment de la relació contractual. La base legal per al tractament de les dades amb finalitats comercials és el consentiment per part de l interessat. En el cas de clients vigents i en relació al tractament de dades personals amb finalitats comercials per part de SERHS, la base legitimadora és l’interès legítim de la Companyia. En aquest sentit, es remetrà en tot cas i sense excepcions informació promocional o comercial de productes o serveis similars als que originàriament hagi contractat el Client, per qualsevol altre supòsit, es demanarà el consentiment previ i exprés del Client.
Destinataris Cessions de dades a tercers Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d un contracte de servei vigent o que hi hagi una llei que obligui a SERHS a aquest cessió de dades.
Categoria de dades Tipologia de dades tractades:
• Dades identificatives (Nom, cognoms)
• Dades de contacte (email, telèfon, direcció)
Drets Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant SERHS presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a web.serhsdistribucio@grupserhs.com, indicant a l’assumpte: “LOPD, Drets ARCO” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei. • Revocar el seu consentiment. • Accedir a les dades personals. • Rectificar les dades personals. • Suprimir les dades personals. • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís. • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets. • Limitació del tractament. • Portabilitat.