Selecciona una llista de favorits

Avís legal i condicions d'ús del portal

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA, S.L.

CIF:B08485005
Domicili Social: C/ Garbí nº 88-90, 08397, Pineda de Mar, BARCELONA. Tfn: 93 765 75 70
Domicili Fiscal: Costa Brava 1, 08389, Palafolls, BARCELONA. Tfn: 945 813 040
E-mail: web.serhsdistribucio@grupserhs.com
Lloc web www.serhsdistribucio.com
Dades Registrals: Aquesta empresa consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. VOLUM 46265. FOLI 162. FULL 6404. INSCRIPCIÓ 77


1.- OBJECTE

SERHS Distribució i Logística SL (d'ara endavant també el prestador) com responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús del lloc web www.serhsdistribucio.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quins són les condicions d'ús del lloc web.

A través de la Web, SERHS Distribució i Logística SL facilita als usuaris l'accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d'usuari (d'ara endavant l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altres disposicions legals que fossin aplicable.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.


2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de SERHS Distribució i Logística SL té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la Web estan subjectes al pagament d'un preu determinat a les condiciones generals de contractació.

2.2. Registre d'Usuari.
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, SERHS Distribució i Logística SL condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a SERHS Distribució i Logística SL permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4.Menorsd'edat.
Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5.Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador. 

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic; 
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones; 
(i) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.


3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

SERHS Distribució i Logística SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.


4.- COOKIES 

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookiesutilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.
En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.


6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l'esment o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.


8.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

La política de devolucions de SERHS Distribució i Logística SL té com a eix la SEGURETAT ALIMENTÀRIA.

No s’admetran devolucions de gènere en mal estat, caducitat curta o esgotada.

El gènere tornat ha d’estar en el seu embalatge original i en bones condicions. No pot estar obert, ni presentar manipulacions ni desperfectes.

La unitat de gènere tornat ha de correspondre amb la mateixa unitat de venda entregada, no es pot tornar gènere en una unitat inferior a la unitat de venda.

Quadre caducitats mínimes i períodes devolució segons naturalesa gènere:

  • Producte no perible mínim 6 mesos data caducitat i abans transcorreguts 14 dies des del servei.
  • Producte fresc no s’accepten devolucions passades 24 hores del servei.
  • Producte refrigerat i congelat mínim 6 mesos data caducitat i no s’admeten devolucions passades 24 hores del servei.

El gènere “frescs” només s’accepta la devolució per motius de mal estat.

En el cas dels productes no peribles de les famílies de la pasta alimentaria, arrossos, farines, pa ratllat i llegum seca per les possibles afectacions d’insectes i risc de plaga i contaminació no s’acceptaran devolucions passades 24 del servei  si el producte presenta afectació.

En el cas dels licors és imprescindible que l’ampolla estigui en bones condicions de neteja i amb l’etiqueta en bon estat sense raspadures ni taques i amb l’etiqueta del precinte en perfecte estat i sense cap signe de manipulació.

El client s’ha d’adreçar al seu gestor comercial per demanar la devolució de gènere.

El gestor comercial autoritza i organitzar la recollida del gènere.

L’abonament queda confirmat un cop es rebut als magatzems de SERHS Distribució i Logística SL i superats els controls de recepció de mercaderies i controls de qualitat.

El gènere tornat patirà una desvaloració d’un 10% del seu valor de cotització, sempre i quan la devolució no sigui per causa o motiu imputable a de SERHS Distribució i Logística SL.

La devolució es realitzarà segons forma de pagament establerta i d’acord amb el client, que inclou la compensació de deute, xec o transferència bancària.

Els productes tipus envasos dels productes de begudes amb envasos relacionats comercialitzats per SERHS Distribució i Logística SL queden exclosos de la política de devolucions.9.- POLÍTICA DE RECLAMACIONS

L’objectiu d’aquesta política de reclamacions és establir un marc orientatiu per a la gestió de queixes i suggeriments amb la fi de reforçar el compromís i la confiança amb el nostres clients i millorar la qualitat i satisfacció en el desenvolupament de la nostra activitat.

Les reclamacions les pot adreça el client al seu gestor comercial a través d’algun dels següents canals: personalment, per telèfon o per correu electrònic.

En el cas de no poder contactar el client amb el seu gestor comercial pot adreçar la seva reclamació directament a SERHS Distribució i Logística per correu postal, telèfon, correu electrònic o xarxes socials.

A la reclamació ha de quedar perfectament identificada la persona que la presenta, a qui està representant, dades de contacte, una descripció detallada del motiu, indicant, si és el cas, el moment exacte en el que va tenir lloc (data, hora i emplaçament), els danys causant i proves, si és possible.

SERHS Distribució i Logística SL es compromet a contactar i donar resposta per escrit, prioritzant el correu electrònic, a la persona que presenta la reclamació en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la recepció o coneixement de la reclamació.10.- POLÍTICA D’ENTREGA

Les comandes s’entreguen al domicili d’enviament facilitat pel client amb els mitjans propis de SERHS Distribució i Logística SL o fent servir transports externs contractats, sempre i quan no s’hagi acordat amb el client un sistema d’entrega o recollida diferent.

L’entrega de la comanda es realitzarà en el dia i franja acordat amb el client, prioritzant els dies i franges previstos acordats amb el client.

El compromís de SERHS Distribució i Logística SL és servir al client dins els dies i franges acordades prèviament amb ell. Aquesta franja d’entrega no pot ser inferior a 3 hores.

SERHS Distribució i Logística SL es reserva aplicar un càrrec logística a la comanda.

SERHS Distribució i Logística SL no pot garantir el servei fora dels dies establerts amb el cient, i es reserva aplicar un càrrec logístic extra a l’entrega si és fora del dia establert.11.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.